Sağlık Hizmetleri

Son yıllarda sağlık sektörü, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra Covid-19 pandemisi gibi öngörülemeyen olaylar nedeniyle önemli değişimler geçirmiştir. Ekibimiz, sektörün gelişen dinamiklerine ayak uydurarak müvekkillerimize hukuki çözümler sunmaktadır.

Günay&Erdoğan, hastaneler, yenilikçi sağlık ürünleri ve hizmet sağlayıcıları, sağlık teknolojisi şirketleri, ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki çeşitli müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimiz arasında sözleşmelerin hazırlanması ve hem yerel hem de küresel düzeyde hızla değişen mevzuata uyumun sağlanması yer almaktadır.

Özelleştirme, finansman, birleşme ve devralmalar, uyuşmazlıkların çözümü ve davalar gibi çeşitli konularda tüm sağlık sektörü paydaşlarını temsil ediyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, hastaneler gibi sağlık tesislerinin inşası ve ruhsatlandırılması gibi tüm aşamalarda hukuki destek sağlamaktayız.

Günay&Erdoğan, sağlık sektöründeki müvekkillerine ulusal ve uluslararası tahkim davaları, rekabet hukuku, iş hukuku, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sektörler

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.