İnşaat ve Altyapı

Ekibimiz, arazi ediniminden tasarım, geliştirme ve inşaata kadar gayrimenkul ve inşaat işlemlerinin tüm yönleriyle ilgilenmekte ve karmaşık inşaat, tasarım ve geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İnşaat ve altyapı uzmanlarımız, her türlü inşaat ve altyapı projesi için idari kurumlar, yükleniciler, iş ortakları ve alt yükleniciler arasındaki adi ortaklık ve diğer sözleşmelerin yanı sıra FIDIC gibi uluslararası projelerde yaygın olarak kullanılan standart form inşaat sözleşmelerini de ele almaktadır.

Bu alandaki faaliyetlerimiz menkul kıymetler, çevre hukuku, iflas, kamu ihaleleri, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, proje finansmanı, rekabet ve uyum işlemlerinde müvekkillerimizin temsilini kapsamaktadır.

Günay Erdoğan, özellikle inşaat uyuşmazlıklarının çözümünde büyük tecrübe sahibidir. İnşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketleri, çeşitli mahkemeler ve uluslararası tahkim mahkemeleri nezdindeki dava ve tahkim süreçlerinde Günay Erdoğan tarafından temsil edilmektedir.

Sektörler

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.