Teknolojik gelişmelerin sosyal hayatı daha karmaşık hale getirmesi ve firmaların iş modellerini derinden etkilemesi, pandeminin de etkisiyle dijitalleşmenin ivmesinin artması ve gerek küreselleşmenin gerekse kutuplaşma ile iklim krizinin derinleşmesi, hukuk alanında da önemli yansımalara sahiptir.

Çatışmaların ve krizlerin derinleştiği ve öte yandan iş birliklerine duyulan ihtiyacın arttığı günümüz dünyasında, Günay Erdoğan olarak, sahip olduğumuz kamu ve özel sektör deneyimi, akademik derinlik ve multidisipliner yaklaşım ile “Justitia Hukuk Akademisi” çatısı altında; değerli meslektaşlarımızla, müvekkillerimizle, kıymetli akademisyenlerle, kamu ve özel sektör temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite öğrencileriyle ve diğer tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ederek, hukuku üstün kılmayı, hukuka erişimi artırmayı ve hukukun değişen dünyayı yakalamasını sağlamayı hedefliyoruz.

Justitia Hukuk Akademisi, bu amaçla kurulmuş olup Günay Erdoğan Avukatlık Bürosu çatısı altında iş birliği odaklı bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.