Enerji ve Madencilik

Günay&Erdoğan’ın enerji ve madencilik sektöründeki hukuki hizmetleri, doğal gaz, kömür ve petrol yakıtlı enerji santralleri, kojenerasyon tesisleri, tarımsal ve kentsel katı atık projeleri, hidroelektrik santral projeleri ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji tesisleri de dahil olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır.

Müvekkillere idari, rödovans ve maden sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda danışmanlık vermekte ve işletme sözleşmelerinin oluşturulması, tahvil ihracı, yeniden yapılandırma ve birleşme ve devralmalar gibi finansman konularında yardımcı olmaktadır.

Ekibimiz, Türkiye’de devlete ait bir maden şirketinde uzun yıllar hukuk müşaviri olarak çalışmış bir danışmanın varlığı sayesinde, madencilik sektöründe geniş deneyime sahiptir. Bu alandaki deneyimimiz ve derin sektör bilgimiz sayesinde, maden hukukunun karmaşıklığını anlıyor ve madencilik düzenlemelerine uyum, madencilik hakları ve yükümlülükleri, çevresel konular ve uyuşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere madencilik faaliyetleriyle ilgili çeşitli hukuki konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ekibimiz, proje değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, konsorsiyum ve ortak girişim oluşumunda, proje yürütme ve finansmanında ve ticari faaliyetler yoluyla gelir menkul kıymetleştirmesinde müvekkillere yardımcı olmaktadır. Proje sahiplerine, kredi verenlere, ekipman tedarikçilerine, yüklenicilere ve sigorta şirketlerine uzun yıllardır proje finansmanı, geliştirme, tasarım ve inşaatı kapsayan hukuki destek sağlamaktayız. Enerji ve madencilik alanında geliştirdiğimiz emsalsiz tecrübe ile müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası mahkemeler ve tahkim kuruluşları nezdinde başarı ile temsil etmekteyiz.

Sektörler

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.