Rekabet Kurumu (“Kurum”), hızlı tüketim malları (“HTM”) perakendeciliği sektörünü yakın mercek altına aldı.

Rekabet Kurumu (“Kurum”), hızlı tüketim malları (“HTM”) perakendeciliği sektörünü son yıllarda yakın mercek altına almıştır.

Bu çerçevede Şubat 2017’de Rekabet Kurulu tarafından HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi başlatılması kararı alınmış ve raportörler ise Şubat 2018’de görevlendirilmiştir.

HTM Perakendeciliği Ön Raporu, 05.02.2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesine Dair Nihai Rapor (“HTM Sektör Raporu”) ise Kurum’un resmi internet sitesinde, 30 Mart 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

270 sayfalık Nihai Rapor’un hazırlanması sürecindeki önemli gelişmeler şunlardır:

🔎 Hızlı tüketim maddeleri perakendecileri, tedarikçiler, araştırma şirketleri, çevrim içi market hizmeti sunan teşebbüsler ve internet temelli ticari platformlar dâhil birçok teşebbüsten, teşebbüs birliğinden ve kamu kurumundan bilgi ve belge talep edilmiştir.

🔎 Sektördeki alıcı gücünün analizine yönelik olarak Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi tarafından Ekonomik Analiz Raporu hazırlanmıştır.

Nihai Rapor’da yapılan başlıca değerlendirmeler şunlardır:

🔎 Sektörde yaşanan yoğunlaşma artışının hangi yollarla gerçekleştiği incelenmiş ve perakende sektörüne yönelik ayrı birleşme ve devralma bildirim eşiklerine gerek olup olmadığı değerlendirilmiştir.

🔎 Hızlı tüketim malları perakendeciliği sektöründe yoğunlaşmanın yıllar itibarıyla artıyor olması; ürünlerin üretildiği, paketlendiği ve tedarik edildiği pazarları da etkilediğinden, perakende pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin tedarik piyasasındaki alım güçlerinin sektördeki etkileri ele alınmıştır.

🔎 Alıcı gücünün kötüye kullanılmasının rekabet üzerindeki etkilerine odaklanılmış ve alıcı gücünün kötüye kullanılması olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

🔎 Sektördeki dijitalleşme eğilimi ve oranı incelenmiş, bu sektöre ilişkin rekabet hukuku analizlerinde dijitalleşmenin piyasalara etkisinin dikkate alınması hususu tartışılmıştır.

🔎 Haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanması ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

Nihai Rapor, Türkiye HTM perakendeciliği sektörünün piyasa dinamiklerine dair güncel ve kapsamlı bir kaynak olması itibarıyla önem taşımaktadır.

Nihai Rapor’a erişmek için bkz. https://lnkd.in/drPY5A2k

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.