Müteselsil Borçlulukta Verilen Teminatın Tehiri İcraya Etkisi

İlam gereği müteselsil borçlulardan biri tarafından sunulan teminat mektubu ve alınan tehiri icra kararı, diğer müteselsil borçluları etkiler mi?

“Bu hususa ilişkin öğretide görüş birliği ve kanunda açık bir ifade yer almadığı görülmektedir. Bazı
mahkemelerin tutumu, müteselsil borçlulardan biri tarafından verilen teminatın diğer borçlular
yönünden sonuç doğurmayacağı ve diğer borçluya karşı icra takibinin devam edebileceği
yönünde ise de bir borçlu tarafından verilen teminatın diğer borçlular lehine de olacağı ve
borcun tek olması sebebiyle verilen tek teminatın yeterli olacağını görüşünü savunanlar da
bulunmaktadır.”

Konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek için Kurucu Ortaklarımızdan Av. Doç. Dr. Ersin Erdoğan ve Stj. Av. Elif Şeyma Özaykut tarafından yazılan “Müteselsil Borçlulukta Verilen Teminatın Tehiri İcraya Etkisi” başlıklı yazının tamamına dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.