İNTES Yüksek Danışma Kurulu’nun yeni dönem ilk toplantısı gerçekleşti

İNTES Yüksek Danışma Kurulu’nun yeni dönem ilk toplantısı, Sinan Tara’nın Başkanlığında 29.01.2021 tarihinde gerçekleşti.

“Çalışma Hayatının Güncel Bazı Sorunlarının Değerlendirilmesi” gündemiyle yapılan toplantının açılış konuşmaları  Sinan Tara, S Türkiye Yol – İş Sendikası Başkanı, Türk – İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol  tarafından yapıldı. Toplantının devamında kurucu ortaklarımızdan Doç. Dr. Ersin Erdoğan “Yargıtay’ın Yeni Dönem İlke Kararları”nın ele alındığı bölümde, konuya ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Aynı kısımda Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin GÖKTAŞ da konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Yüksek Danışma Kurulu üyeleri ise, ilke kararlarının ve Yargıtayın yurtdışında çalışan Türk işçilerine çalışılan ülke hukukunun uygulanması konusunda önemli değerlendirmeler içeren son kararının müteahhitlik hizmetlerinde önümüzdeki dönemde daha fazla Türk işçisi çalıştırılması konusunda cesaret ve güven verici olduğu yönünde görüşlerini ifade ettiler. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu konuşmasında yatırım kararlarının alınması ve istihdamın artmasında hukuka duyulan güvenin önemini vurgulayarak, kararların istihdam kararlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik etkisinden söz etmiştir.

İlgililer için sunum dosyasını istifadenize sunuyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.