Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 yılı Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu’nda “Hasar ve Maliyetler”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2023 yılı Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu’nda “Hasar ve Maliyetler” başlığı altında depremin yol açtığı hasara ilişkin olarak yer verilen bilgiler şu şekildedir:

“06.03.2023 tarihi itibarıyla 11 ilde yıkılan toplam bina sayısı 35.355 olup bağımsız bölüm sayısı 96.100’dür. Buna ilaveten, bölgede acil yıkılacak toplam bina sayısı 17.491 (60.728 bağımsız bölüm), ağır hasarlı bina sayısı 179.786 (494.588 bağımsız bölüm), orta hasarlı bina sayısı 40.228 (166.132 bağımsız bölüm) olup bunların da yıkılarak yeniden yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan tespiti henüz yapılamayan bina sayısı ise 147.895’tir (296.508 bağımsız bölüm). Elde edilen verilerdeğerlendirildiğinde yıkılan 35.355 binada (bağımsız bölüm sayısı 96.100) enkaz kaldırma ve 237.505 civarında binada da (acil yıkılacak+ağır hasarlı+orta hasarlı binalar (bağımsız bölüm sayısı 721.448)) yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı gerekmekte olup toplamda yaklaşık 817.548 bağımsız bölüm ile ilgili çalışma yapılacağı öngörülmektedir. Ayrıca 06.03.2023 tarihi itibarıyla yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ticarethane sayısı 94.297’dir. Toplam inşaat ve yıkıntı atığının 100-120 milyon metreküp arasında olacağı tahmin edilmektedir.”

Bu çerçevede, depremin bilançosunun, inşaat sektöründe ani bir talep artışına yol açtığı sayılarla ortaya konmuş durumdadır. Bu ani talep artışının, piyasanın dengelerini önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir.

Rekabet Kurumu da inşaat sektörünün en önemli girdilerinden birini oluşturan çimento ve hazır beton sektörünü daha yakın takibe almıştır.

Bu çerçevede Rekabet Kurumunun resmi internet sitesinde, “Çimento ve Hazır Beton Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Son Dönemde Alınan Kurul Kararları” başlıklı bir doküman yayımlanmıştır.

Rekabet Kurulu, bu dokümanda 23.11.2022 tarihinden bu yana, çimento sektöründe alınan yedi farklı kararın “Sonuç” kısımlarına yer vermiştir. Bu, alışılageldik bir uygulama değildir.

Bu noktada, Rekabet Kurulunun depremden etkilenen 11 ili kapsayan bir sektör incelemesi başlattığını bildirdiği 17.03.2023 tarihli basın duyurusunda dikkat çektiği ve amaçladığını belirttiği şu hususları hatırlatmakta fayda vardır:

✅Belirli sektörlerdeki ani talep artışları karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarını önlemek,
✅Bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliği sağlamak.

📌 Sonuç olarak, Rekabet Kurulunun inşaat sektöründeki piyasa oyuncuları arasındaki rekabeti kısıtlayıcı davranışlara göz yummayacağı, ancak rekabetçi iş birliklerinin önünü açacağı anlaşılmaktadır.

Çimento ve Hazır Beton Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Son Dönemde Alınan Kurul Kararları özeti ilgilenenler için aşağıdadır;

Çimento ve Hazır Beton Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Son Dönemde Alınan Kurul Kararları

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.