“Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”, 1 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

📢 “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”, 1 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

📌 Düzenleme, 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un Ek 4. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

📌 Düzenlemenin amacı, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

📌Kişisel internet siteleri, e-ticaret siteleri ve haber siteleri gibi platformlar kapsam dışındadır.

📌Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir gerçek ya da tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak atamak zorundadır. Gerçek kişi olacaksa bu kişi Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşı olmak zorundadır. Temsilci belirleme yükümlülüğünün ihlali halinde, idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiği bant genişliği daraltma gibi yaptırımlar söz konusu olacaktır.

📌Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlüdür.

📌Sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, TCK’da yer alan bazı suçlara konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısına, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine adli mercilere vermekle yükümlüdür.

📌Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

📌 Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

📌 Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcı haklarının korunmasını teminen kullanıcılar arasında eşit ve tarafsız davranmakla yükümlüdür.

Yukarıda başlıcalarına yer verdiğimiz yükümlülükleri ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları incelemek için aşağıdaki orijinal metni inceleyiniz;

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.