Irak Devleti Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi’ni imzaladı

Irak Devleti 1958 tarihli “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi”ni imzaladı. Sözleşmenin imzalanması, Şubat 2018’de yabancı yatırımcılara yasal koruma sağlamak istediğini belirten Irak Hükümetinin bu niyetle attığı önemli adımlardan biri oldu. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Irak Mahkemeleri, yabancı hakem kararlarını ve tahkim sözleşmelerini uygulayabilecekler.

The Republic of Iraq signed the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Signing of the Convention is one of the important steps taken by the Iraqi Government, which declared in February 2018 that it wanted to provide legal protection to foreign investors. With the entry into force of the Convention, the competent courts in Iraq will be able to apply foreign arbitral awards and arbitration agreements.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.