Sahibinden.com’a 40 milyon TL idari para cezası

📣 Rekabet Kurumu, sahibinden.com hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda sahibinden.com‘a 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden takdiren, yaklaşık 40 milyon TL idari para cezası vermiştir. Soruşturma, 30.09.2021 tarihli Kurul kararı ile başlatılmıştır.

Bu karar, bir rekabet otoritesi tarafından, bir platformun sahip olduğu verilerin, bir diğer platforma taşınabilir kılınmasının yükümlülük olarak getirilmesi bakımından yüksek öneme sahiptir.

Rekabet Kurulu kararı bugün (23.08.2023) Kurum’un resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Duyuruya erişmek için bkz. https://lnkd.in/d52kXrj8

🔗 🔗 Rekabet Kurulu kararındaki tespitler şu şekilde:

📌 Sahibinden, kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hâkim durumdadır.

📌 Sahibinden, kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırmaktadır. Bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uygulamakta, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmakta ve hâkim durumunu kötüye kullanmaktadır.

📌 Sahibinden, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmiştir.

🔗🔗 Sahibinden’e getirilen yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

1️⃣ Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde yerine getirmek üzere; kurumsal üyeler ile imzalanan sözleşmenin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

2️⃣ Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki aylık süre içerisinde yerine getirmek ve kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum’a sunmak üzere, kurumsal üyelerin Sahibinden platformuna girdikleri emlak ve vasıta ilan verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanların içerdiği verileri güncel tutabilmelerini sağlayacak altyapıyı herhangi bir bedel talep etmeksizin kurması,

3️⃣ Rakip platformlarda üyeliği bulunan kurumsal üyelerin, bu platformlardaki emlak ve vasıta ilan verilerini Sahibinden’e taşıması ve ilanların içerdiği verileri Sahibinden’de güncel tutabilmesi için talepte bulunması ve rakip platformların da bu talebi kabul etmesi halinde; Sahibinden’in, üyelerin verilerini taşıyabilmelerini ve güncel tutabilmelerini sağlayacak altyapıyı gecikmeye mahal vermeksizin makul olan en kısa sürede ve herhangi bir bedel talep etmeksizin kurarak rakip platformlardan gelecek taleplerin kesintisiz ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlaması,

4️⃣ Sahibinden’in ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren üç yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunması.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.