Rekabet Kurumu’ndan depremden etkilenen 11 ili kapsayan sektör incelemesi

Rekabet Kurulu, depremden etkilenen 11 ili kapsayan bir sektör incelemesi başlattığını duyurdu.

Sektör araştırmasının amacı Rekabet Kurumu sitesindeki resmi duyuruda şöyle ifade edildi:

➡ Afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalı oluşturmak,
➡ Deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların ivedilikle tespit etmek,
➡ Gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesini sağlamak,
➡ Belirli sektörlerdeki ani talep artışları karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarını önlemek,
➡ Bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliği sağlamak.

Duyuruya erişmek için tıklayınız: https://lnkd.in/dRN_Ywh2

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.