7101 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Sonrasında Konkordato Mühleti Verilmesinin Maddî Hukuk Açısından Sonuçlarına İlişkin Bazı Düşünceler Ve Mühlet Kararının Alacağın Devri Sözleşmelerine Etkisi

“2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 12’nci babında düzenlenen konkordato kurumu, küllî tasfiyeye benzemesine rağmen bizzat borçlu tarafından yürütülmesi sebebiyle ondan farklılaşan, terim olarak takip kavramı ile bağdaşmayan ve neticesinde bir ifa gerçekleşecek olsa bile, bunun cebri nitelik taşımadığı, nevi şahsına münhasır prosedürü ifade etmektedir.

Latince “concordare” fiilinden türetilen ve “yüreklerin (cordia) uyum içinde olması (cum)” anlamına gelen konkordato, bir hukuk terimi olarak alacakların tahsil edilmesine ilişkin ihtiyarî bir ifa prosedürü anlamına gelmektedir.”

Kurucu Ortaklarımızdan Av. Doç. Dr. Ersin Erdoğan tarafından yazılan” 7101 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN MADDÎ HUKUK AÇISINDAN SONUÇLARINA İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER VE MÜHLET KARARININ ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ” başlıklı yazının tamamına dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.