#Yargıtay #İçtihat #Hukuk #GünayErdoğan #Law

2019/2 E., 2020/3 K. ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun Tebligat Usulüne İlişkin Kararı

2019/2 E., 2020/3 K. ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararıyla, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine ‘’Mernis adresi’’ şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. Maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının gerekmediğine dair karar verilmiştir.