Finans Hukuku

Türkiye’de Kamu Özel İş Birlikleri (KÖİ)

I. KÖİ Modeli Nedir? Uluslararası kabul görmüş tek bir tanımı olmamakla birlikte, uygulamalar ve çeşitli uluslararası aktörlerin yüklediği anlamları toplulaştırdığımızda,

Türkiye’deki ESG Alanına İlişkin Gelişmeler

1. GİRİŞ Yüzyıllardır süregelen insan faaliyetlerinin sanayi devrimi sonrası karbon salınımı yüksek üretim modeline yönelmesi ile içinde yaşadığımız dünyanın dengelerinde