Avrupa Birliği Hukuku

Türkiye’deki ESG Alanına İlişkin Gelişmeler

1. GİRİŞ Yüzyıllardır süregelen insan faaliyetlerinin sanayi devrimi sonrası karbon salınımı yüksek üretim modeline yönelmesi ile içinde yaşadığımız dünyanın dengelerinde