7343 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

30 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7343 sayılı Kanun, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişikler yapılmıştır.

Değişiklikler, ana hatlarıyla:

  • İcra teşkilatı,
  • İcranın geri bırakılması (Tehir-icra) süreci,
  • Satış aşaması ve ihale kararına ilişkin süreç,
  • İstihkak davalarındaki karineler,
  • Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması

alanlarında meydana gelmiştir.

İlgili değişikliklerin karşılaştırmalı tablosuna ve konuya ilişkin hazırlanan bilgi notuna dosyaları indirerek ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Günay & Erdoğan Avukatlık Bürosu ismini veya yahut ekibimizin ismini kullanmak suretiyle farklı telefon numaraları üzerinden insanlara mesajlar gönderildiği, para talep edildiği ve insanların dolandırılmaya çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Büromuzun söz konusu mesajlarda yer alan IFON HB veya bu anlamda başka herhangi bir oluşumla ilgisi bulunmadığı gibi mesaj ve link göndermek suretiyle ödeme talep etmek gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu mesaj ve aramalara itibar etmemenizi bildirir, tarafımıza ulaştırılan numaralar hakkında yasal yollara başvurduğumuzu ve başvurmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.