toplu iş hukuku

İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu

Kurucu ortağımız Av. Doç. Dr. Ersin Erdoğan, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işbirliğinde